Metody a léčba


Léčba alternativní cestou zahrnuje komplex metod, které vycházejí z principů čínské a tibetské medicíny.

Bioterapie

harmonizuje energii ve vnitřních orgánech, léčí a pomáhá od bolesti (také hlavy, kloubů, zad).

Aromaterapie

podporuje a upravuje krevní a lymfatický oběh, zklidňuje napětí ve svalech, zvyšuje energii v těle, zlepšuje psychickou a fyzickou pohodu.

Reflexologie

Svou podstatou se jedná o léčebnou holistickou techniku, která pomáhá navodit stav rovnováhy mezi tělem, duchem a duší člověka. Působení stresu všedního života narušuje energetickou harmonii a způsobuje nerovnováhu v lidském těle. Reflexologie je – na rozdíl od chemických léků – neškodný proces, který nemoci nepotlačuje, nýbrž léčí. Reflexologie aktivuje síly v těle člověka.
Nohy a především chodidla představují vlastně uzemnění, jsou kontaktem se Zemí a Jí proudící energií. Jsou spojnicí mezi hmotou a nehmotou, mezi materiálním a duchovním životem. Na chodidlech se zobrazuji všechny části těla, orgány a žlázy.
Reflexe znamená odraz. Tlakem na reflexní body dochází k aktivaci specifického orgánu, který pak adekvátně reaguje.
Cílem reflexologie je zjištění, které orgány jsou energeticky oslabeny a z tohoto důvodu pak správně nepracují. Pomocí této metody lze včas objevit zdravotní problémy a tak odvrátit nástup onemocnění, než nastanou jeho příznaky. Zklidnění, zmírnění napětí a psychické uvolnění – to je dalším úkolem reflexologie. Tato terapie je důležitá i v případě, že je člověk zdráv, chce své zdraví zachovat a bránit se nemocem prevencí.
Metodou reflexologie se odpradávna zabývali Číňané, známa byla v Egyptě, Indii a význam chodidel v šamanském léčení znali i američtí Indiáni. Do Evropy přišla tato metoda až koncem 19. století (německý lékař Alfons Cornelius).

Reiki terapie

odstraňuje energetické blokády, posiluje fyzické tělo, zvyšuje odolnost organismu, uvolňuje psychiku člověka. Pomáhá při přepracování, nedostatku odpočinku, napětí apod.

Akupresura

je starověká čínská léčebná metoda. Působením tlaku prstů na body (aku - energie, pres - tlak), které leží na meridiánech (energetických drahách) vedoucích k jednotlivým orgánům, se uvolňují vytvořené bloky a zlepšuje se tok energie. Zablokovaná energie má za následek onemocnění orgánů, nebo jednotlivých částí těla. Cílem akupresury je nastolit v těle člověka rovnováhu energií Jin a Jang, která vede k uzdravení celého organismu a vyléčení některých chorob.

Detoxikace

tato revoluční detoxikační metoda představuje moderní, velice účinný a jednoduchý způsob, jak zbavit buňky toxinů, nahromaděných za léta vlivem nesprávné životosprávy a znečistěného životního prostředí a jak uvést naše energetické pole opět do rovnováhy.
Tato metoda prospívá všem, dokonce i těm, kteří si myslí, že jsou naprosto zdraví a dodržují zásady zdravé výživy, a skvěle doplňuje ostatní terapie. Máte-li bolesti, jste-li unavení, nebo vyčerpaní, začnete s ní nejlépe ihned.

Moxování (požehování)

Princip této tradiční čínské metody spočívá v hlubokém působení tepla na akupunkturní body, přičemž toto teplo vychází ze zapálené moxy (tzv. „doutníku“ nebo „cigára“ ze sušených vláken japonského pelyňku). Tímto teplem se aktivizují akupunkturní body a teplo vstupuje hluboko do meridiánů (energetických drah), kde vyrovnává a doplňuje energii v těle, čímž dochází k odstranění blokád a nastolení rovnováhy v těle člověka.
Pomáhá při vyčerpání, revmatických bolestech, zánětech šlach, artritidě a při bolestech všeho druhu.
Doporučuje se všude tam, kde působí chronické (vleklé) nemoci, bolesti v zádech, močové a pohlavní problémy, urychluje cirkulaci krve v pánevní oblasti a také upravuje problémy s nepravidelnou nebo bolestivou menstruací.
Velmi účinné je také moxování při preventivním posilovaní organismu. Dobře se dá aplikovat u dětí, ale také u starších a oslabených osob. Moxování je metoda, která působí jako prevence k udržení zdraví.

Odvádění přivtělených duší

Proč se duše zemřelých přivtělují? Existuje několik důvodů, proč Duše nechce nebo nemůže opustit tuto úroveň bytí.
V našem fyzickém – hmotném – těle se nalézá nehmotný Duch, který vlastně činí naše tělo živým. Ale i Duše již zemřelého člověka, která opustila fyzické tělo, se může přivtělit k živému člověku… a nemusí být pouze jedna, může se dokonce jednat o několik cizích Duší. Přivtělená Duše pak cizí tělo využívá, energeticky vyčerpává, psychicky ovládá, oslabuje… způsobuje mu nemoci, strachy až fobie.
K přivtělení Duše dochází ve změně stavu vědomí, v bezvědomí, při narkóze, oslabení těla nemocí, ale i zlobou, vztekem, přílišným smutkem, strachem. A také při vědomí, pouze při návštěvě nemocnice, hřbitova, místa hromadného neštěstí a dopravních nehod.
Nehmotných Duchů je asi 3x více než živých lidí… jenom je nevidíme.
Existuje několik důvodů, proč se Duše zemřelých lidí přivtěluji a nechtějí tak opustit tuto pozemskou úroveň bytí a existence (neboli jsoucna):

• Jsou to Duše, které nevědí anebo si neuvědomují, že již nemají fyzické tělo. Proto se snaží prosadit svou vůli v jiném těle a ovládat ho. Považují ho za své a naprosto ignorují Duši, které tělo právem patří.
• Dále to jsou Duše, které neodchází z pozemské úrovně z důvodu lpění. Může se jednat o materiální lpění, v tom případě lpí na majetku, který zde zanechaly a musely opustit, ale nehodlají se ho vzdát. Další lpění je citového charakteru, kdy Duše lpí na pozůstalých příbuzných, kterým chtějí „pomáhat“ a řídit jim život. Tím se člověk stává nesvobodný, jakoby bez vlastní vůle a je ovlivněn názorem a přáním cizí Duše nebo někdy i skupiny více Duší. Jedná tak, jak sám ani nechce, až se tomu kolikrát sám diví a pozastavuje se nad svým chováním.
• Další skupinu tvoří Duše zemřelých, které za svého života byly závislé např. na alkoholu, cigaretách nebo dokonce na drogách, ale také na lécích. Tyto Duše jsou přitahovány do těl lidí, kteří trpí podobnými závislostmi. Svým přivtělením brání člověku, který chce skoncovat se svými závislostmi a nabádají ho, aby v nešvaru pokračoval.
Nutí ho navštěvovat oblíbené hospody… atd.

I když jsou Duše léčitelkou z těla odpoutány a odvedeny, neznamená to, že již nehrozí žádné nebezpečí dalšího napoutání.
Duše si fyzické tělo nevybírají ve smyslu, zda se jedná o tělo člověka dospělého, dítěte nebo člověka vyššího věku. Cizí Duše je přitahována energetickými vibracemi člověka. Děje se tak podle pravidla: „Stejné přitahuje stejné.“